TOTS ELS PRODUCTES QUE OFERIM / TODOS LOS PRODUCTOS QUE OFRECEMOS


ASSEGURANCES PER A PARTICULARS / SEGUROS PARA PARTICULAES
Assegurem bens: / Aseguramos bienes:
Llar / Hogar
Automòbils / Autos
Comunitats / Comunidades
Embarcacions / Embarcaciones
Responsabilitat Civil / Responsabilidad Civil
Assegurem a les persones: / Aseguramos a personas:
Salut / Salud
Assegurança de vida / Seguro de vida
Decessos / Decesos
Accidents / Accidentes
Teleassistència / Teleasistencia
Assegurem estalvis i inversions: / Aseguramos  ahorros e inversiones:
Vida Estalvi / Vida ahorro
Plans de Pensions / Planes de pensiones
Fons d'Inversió / Fondos de inversión
Unit Linked / Unit Linked
Estalvi per a la jubilación / Ahorro para la jubilaciónM'ES INFORMACIÓ:  / MÁS INFORMACIÓN:


Montserrat Carafí Piera
Agent d'Assegurances Exclusiu
Nº reg. CO46838403695C

Sucursal Pedralbes
Av. Diagonal 652 Ed. A planta 7
08034 Barcelona
Teléfono:  685 113 959 / 935 821 140
Mail: montserrat.carafi@agentes.catalanaoccidente.com